top of page

Ikšķiles Brīvās skolas dārza redzējums

Dārza funkcijas: Dod atpūtu, veldzējumu, visu dabisko, ko sniedz daba un dārzs Vieta sportošanai Mācību un izziņas funkcija daudziem priekšmetiem, plus Saules dārzs, caur kuru bērni (gan tie, kuri paši darbojas, gan tie, kuri tikai vēro citu darbošanos) iegūst izjūtu par dabas procesiem un augu augšanu. Papildus bērni mācās arī savstarpējās attiecības caur ražas un pienākumu dalīšanu… Ražošanas funkcija - virtuves dārzs Sabiedriskais labums - sēklu bibliotēkas veidošana, seno šķirņu saglabāšana. 2018. gada prioritātes būs: Darbošanās ar bērniem Saules dārzā, jo bērnu mācīšana ir iemesls kamdēļ vispār pastāv skola :) Latvijas seno cukurzirņu kolekcijas veidošana (2017. gada rudenī ir 1 šķirne - Regīnas zemie cukurzirņi) Rūpēšanās, lai virtuves dārzā ir pašu iegūtās sēklās, cik vien tas iespējams. Eksperimentālaja dārza daļā pārbaudīsim, tieši kuras škirnes ir piemērotākās mūsu augsnei un skolas vajadzībām. Praktiskā ziņā - atlasīsim mūsu dārzam piemērotākās pupiņu, sviesta pupiņu šķirnes un citu augu veidus. (Mums ir ļoti daudz pupiņu veidu, un visās sēklu maiņās un sadāvina vai es iemainu tik daudz, ka tas skaits vairs nav aptverams - sasējams un apkopjams….. Secinājums - caur eksperimentiem mēs atlasīsim mūsu dārzam un skolas vajadzībām piemērotākās šķirnes. 2018. gada 6. janvārī organizēju sēklu maiņu, līdzīgi kā iepriekšējos gados. Tur droši vien atkal iegūsim jaunas šķirnes, kurām nagi niezēs izmēģināšanu..:). Ja būs iespēja, rakstīsim projektus par sēklu bibliotēku un cukurzirņu kolekcijas veidošanu. Par Tabaru gabala lauksaimniecībai paredzēto gabalu vēl ir neskaidrs — ko tajā sēt, kā apstrādāt, jo platība ir liela, ar roku darbu un plakangriezni un tik darba spēka resursiem, cik mums ir, tā nav ceļama — tam nepieciešama tehnikas pielietošana un vēl darba spēks. Tajā gabalā mums ir vērts sēt tikai to, kas finansiāli ir izdevīgi. Šovasar esmu izmēģinājusi 2 kultūras tīruma laukam: Sojas pupiņas ‘Laulemā,’ (sēkla mums vēl aug, rudenī redzēs, cik novāksim), vai zemās baltās krūmu pupiņas no Ambeļiem (tās arī skaisti aug). Jaunajā Tabaru gabalā turpināsim veidot augļu koku un krūmu joslu un pārbaudīt, cik laika prasa tīruma apkopšanas ar rokām un kādas kultūras padodas. Tādā veidā veidotos permakultūriskais saules pakavs pa visu perimetru. Skolas dārzs tiek bioloģiski sertificēts, un ir pārejas perioda, otrais gads.

Ikšķiles Brīvās skolas dārza redzējums
bottom of page