top of page

Par projektu

"Skolu dārzi Latvijas simtgadei"

Solo-pa-solim

Soli pa solim līdz dārzam

Kā uzsākt dzīvu dārzu pie katras skolas!

Agrāk ābeles stādīja gar ceļmalām, lai būtu skolasbērniem ko pagrauzties mājupejot. Tagad skolasbērnus ved ar autobusu un ceļmalas pilnas ar smagiem metāliem, tomēr skolasbērni mainījušies nav – vēl arvien šiem gribas pagrauzties. Tikai kur? Skolu lauciņi ir aizauguši, bet skolu augļu dārzi nav vēl iestādīti! Skolasbērniem vajag palīdzēt - ir tik viegli skolas mauriņā liepas vietā iestādīt pīlādzi un akācijas vietā vilkābeli, košumkrūmus aizstāt ar lazdām un dzīvžogus piestādīt ar cidonijām.

Vai pārāk neiespējami liekas? Kā būtu, ja pie katras skolas būtu vilkābeļu un riekstu dārzs? Un dobes ar redīsiem un saldajiem zirņiem, ko apčubināt katrai klasei? Kur aiziet pavērot kukaiņus, gadalaika maiņas un iemācīties teicienu par sūro darbu ar saldajiem augļiem?

Mums liekas, ka labi būtu.

Mums liekas, ka interesanti būtu.

Mums arī liekas, ka vajag sākt darīt, lai būtu.

Lai lielo vezumu izkustinātu no vietas, kopā nolēmām darīt un radīt - savām skolām skolu dārzus.

Mēs aicinām visas skolas mūsu Latvijā skatīties, kā mums sanāk un darīt līdzi, radīt vēl vairāk.

Līdz 2018.gada vasarai plānots izveidot dizainu un sākt iekārtot publiski pieejamus, izglītojošus skolu dārzus četrās skolās. Vienlaicīgi rīkot talkas un izglītojošas lekcijas visiem interesentiem. Mēs kopīgi ar Jums iesim cauri katram dārza radīšanas solim. Kopā zīmēsim dārzu plānus. Jau šopavasar kopā ar bērniem, vecākiem, skolotājiem veidosim stādījumus. Stāstīsim par katras skolas pieredzēm, veiksmēm, paņēmieniem, par ekspertu viedokļiem un padomiem.

Un cerēsim, ka tas noderēs arī Jums!

 

Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola", biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi", biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" un "Latvijas Permakultūras biedrība" no 2018. gada 01.janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam īsteno Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēto projektu "Skolu dārzi Latvijas simtgadei".

Mērķi un atbalstītāji

Projektu "Skolu dārzi Latvijas simtgadei"ar mērķi aizsākt skolu dārzu veidošanas kustību Latvijā finansāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Iesaistītās skolas

Projekta ietvaros izveidosim dārzus pie četrām Latvijas skolām -  Ikšķiles Brīvās skolas, Tautskolas 99 Baltie zirgi Drustos, Preiļu Brīvās skolas un Bilskas pamatskolas.

Paredzētās aktivitātes

Organizēsim trīs izglītojošas lekcijas ikvienam interesentam, pieaicinot ekspertus. (skaties Kalendārā)

Motivēsim apkārtnes skolas iekārtot skolas dārzus.

Organizēsim kampaņu "Katrai skolai savu dārzu!"

Veidosim projekta e-žurnālu. Apkoposim informāciju, fotogrāfijas, videoierakstus par dārzu izveidošanas procesu, talkām, ekspertu konsultācijām un lekcijām.

Iesaistīsim skolu audzēkņus un viņu vecākus projekta talkās, dārza vietu sagatavošanā, stādīšana. 

Projektu plānojam pabeigt šī mācību gada beigās, to noslēdzot 2018.gada 1.jūnijā noslēguma pasākumā Ikšķiles Brīvā skolā.

.

bottom of page