top of page

Lietusūdens savākšana

Tiek novietots konteiners zem ūdens notekas caurules vietā, kur saule sasildīs uzkrāto ūdeni, spirāldobes un paugurdobes tuvumā. Tvertni novieto pēc iespējas augstāk virs dobes līmeņa, lai palielinātu ūdens spiedienu un varētu laistīt, izmantojot šļūteni.

Idejām attēls no interneta

bottom of page