top of page

Labirints

labirints
Veselības taka
sajutu_taku_rada
sajutu_taku_rada_2
sajutu_taku_rada_3
Veselības taka
saulespulkstenis_Liepa

Ieejas zona jeb reprezentatīvā zona ir mājas vizītkarte, kas rada pirmo iespaidu. Tāpēc šai zonai vienmēr jābūt rūpīgi sakoptai, pietiekami plašai un ērtai ar lielākiem pulcēšanās laukumiem.

            Tieši tādu arī vēlamies izveidot Bilskas pamatskolas ieejas zonu - sakoptu, plašu un ērtu pulcēšanās vietu, kas ietver arī centrālo skolas objektu - LABIRINTU. Šis centrālais objekts sastāv no trīs svarīgiem objektiem. Visa pamatā ir labirints, kas veidots, kā veselības taka un tā centrā saules pulkstenis.

            1. Labirints ir vēsturiska celtne ar daudzām sarežģītām ejām, kā arī simbolisks, arhetipisks aplis vai taku spirāle rituāliskai ar meditāciju saistītai darbībai. Bilskas pamatskolā tas kalpos kā dārza ornaments izklaides vai spēļu vajadzībām.

            2. Savukārt šis labirints, tiek veidots ar dabas motīviem caurvītu baskāju veselības taku un balstoties uz alternatīvās medicīnas teoriju, ka noteikti punkti uz pēdas ir saistīti ar dažādu cilvēku orgānu darbību. Takā paredzēts iet basām kājām pa dažādu lielumu un formu akmeņiem, izmasējot pēdas pamatnes aktīvos punktus, tādejādi uzlabojot orgānu darbību un vienlaikus smelties zemes enerģiju.

            3. Kā centrālais labirinta un veselības takas objekts ir saules pulkstenis, kā skolas dārza objekts, kas sevī ietvertu Bilskas pamatskolas raksturīgos veidolus vai simbolus. Vienlaicīgi bērni varēs vērot, kā ar saules palīdzību var nolasīt laiku. 

            Šī labirinta un veselības takas izveidē var iesaistīties visi skolas skolēni ar vecākiem un skolotājiem, veidojot katrs savu plāksni no dažāda lieluma, formu oļiem un katra paša izdomātu zīmējumu, tādejādi padarot šo labirintu personiskāku. 

bottom of page