©2018 by Skolu dārzi

Skolu dārzu plāni

Paraugi

Bilskas pamatskolas dārzs

Šobrīd teritorija ir plaša un līdzena, tai nav iezīmētas robežas, aizsegti valdošie vēji,
paslēpti nevēlamie skati vai gluži pretēji paspilgtinātas skaistās skatu perspektīvas. Zaļā teritorija viscaur intensīvu kopta un pļauta, tādejādi vietām panākot augsnes neauglību. ...

Preiļu

Brīvās skolas dārzs

Preiļu pilsētiņas centrā. Pie skolas ēkas, kura tiek renovēta. Mazs stūrītis zaļa mauriņa un daži lieli koki.

Kā lai tiek pie dārza šādā vietā?

Drustu

Tautskolas dārzs

Tagad pēc sešiem gadiem, pateicoties kopējās talkās ieguldītajam darbam, dārzs ir sakopts. Tā kā teritorija ir plaša un sadrumstalota, šeit galvenais uzdevums bija sakārtot dārzu pa zonām un izveidot celiņus, lai dārzs iegūtu struktūru.

Ikšķiles

Brīvās skolas dārzs

Drustu tautskolas jaunā ēka tiks būvēta jaunā vietā- Egles kalnā, kur kalna nogāzi rotā dižegle. Šeit būvējot ēkas un ierīkojot skolas dārzu, jādara viss, lai ar savu darbību neizjauktu dabas līdzsvaru.