top of page

Skolu dārzu plāni

Skolu dārzu plānus veidoja četras dārzus mīlošas speciālistes, kuru zināšanas un daudzu gadu pieredze ļāva saredzēt katrā skolā piemītošās īpatnības, vajadzības, ainavas un zemes prasības. Dārzi tiek stādīti un kopti ne jau vienai dienai, ne vienam gadam. Pēc 5 gadiem varbūt saredzēsim to, ko mūsu speciālistes - Daira, Guna un Ingūna, Baiba - kopīgi ar skolēniem un skolotājiem iedomājās, ieplānoja un iestādīja. 

IMG_20180409_125202 -22.jpg

Daira Kiļupe

Permakultūras dizainere.

Ikdienā rūpējas par dārzu Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā Siguldas novadā un krāj gudra dzīvesveida zināšanas.

Moto - Svarīgi ir neaizmirst savu sākotni un dzīvot pēc sirdsapziņas.

IMG_20180408_173959_resized_20180423_092

Guna Zālamane

Permakultūras dizainere.

Saimnieko Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā Siguldas novadā, nodarbojas ar koktēlniecību.

Moto - Daba ir gudrāka par mani, lūkoju no tās mācīties.

inguna_large.jpg

Ingūna Šternberga

baiba.jpg

Baiba Cīrule

Ainavu arhitekte.

Arī projektu vadītāja SIA "Smiltenes NKUP"

Projektā:  Bilskas pamatskolas dārza plāna izstrāde.

Moto: Veidojiet dārzu ar mīlestību un prieku! 

Četri stāsti

Bilskas pamatskolas dārzs

Šobrīd teritorija ir plaša un līdzena, tai nav iezīmētas robežas, aizsegti valdošie vēji,
paslēpti nevēlamie skati vai gluži pretēji paspilgtinātas skaistās skatu perspektīvas. Zaļā teritorija viscaur intensīvu kopta un pļauta, tādejādi vietām panākot augsnes neauglību. ...

Preiļu

Brīvās skolas dārzs

Preiļu pilsētiņas centrā. Pie skolas ēkas, kura tiek renovēta. Mazs stūrītis zaļa mauriņa un daži lieli koki.

Kā lai tiek pie dārza šādā vietā?

Drustu

Tautskolas dārzs

Tagad pēc sešiem gadiem, pateicoties kopējās talkās ieguldītajam darbam, dārzs ir sakopts. Tā kā teritorija ir plaša un sadrumstalota, šeit galvenais uzdevums bija sakārtot dārzu pa zonām un izveidot celiņus, lai dārzs iegūtu struktūru.

Ikskile ZONAS 2018.05.JPG

Ikšķiles

Brīvās skolas dārzs

Drustu tautskolas jaunā ēka tiks būvēta jaunā vietā- Egles kalnā, kur kalna nogāzi rotā dižegle. Šeit būvējot ēkas un ierīkojot skolas dārzu, jādara viss, lai ar savu darbību neizjauktu dabas līdzsvaru.

bottom of page