top of page

Bilskas pamatskolas dārza plāns

            Ierodoties Smiltenes novada, Bilskas pagasta pamatskolā pirmais iespaids bija labs - jauki cilvēki, saulaina diena, skaita ēka un sakopta teritorija. Pirmais iespaids gūts, tad nu jāsāk izpētīt un saprast kopējā teritorija, gan atrodoties tajā, gan skatoties uz to no dārza "sirds" - skolas, kā arī izzinot skolnieku, vecāku, skolotāju, skolas personāla vēlmes.

            Šobrīd teritorija ir plaša un līdzena, tai nav iezīmētas robežas, aizsegti valdošie vēji, paslēpti nevēlamie skati vai gluži pretēji paspilgtinātas skaistās skatu perspektīvas. Zaļā teritorija viscaur intensīvu kopta un pļauta, tādejādi vietām panākot augsnes neauglību. Skolas dārzā skolnieki uzturas mazā tā daļā - iežogotajā bērnu laukumā un skolas priekšdārza zālienā. Teritorijā vēl atrodas pa kādam āra trenažierim, vecai ābelei un dekoratīvai dobei skolas priekšpusē un iekārtotai saimniecības zonai. Lai arī skolas teritorija ir maz produktīva, es tajā saskatu daudz pozitīvu iespēju, kā tai pilnveidoties, padarot to produktīvāku, lai piesaistītu un izglītotu skolēnus, kā arī līdzdarboties tā attīstībai.

            Projekta mērķis ir izveidot dārzu, kurš nestu augļus, priecētu skatu un būtu viegli kopjams.

            Gala rezultātā Bilskas pamatskolas teritorija ir iedalīta 4 zonās: ieejas, aktīvā, saimniecības un sajūtu zona.

           Ieejas un aktīvā zona ir skolas vizītkarte, kas rada pirmo iespaidu, tāpēc šī zona ir sakopta, pietiekami plaša un atvērta. Šo zonu centrālais objekts ir labirints, kas sevī ietver trīs svarīgus objektus. Visa pamatā ir labirints, kas veidots kā veselības taka un tā centrā saules pulkstenis. Šīs teritorijas saulainākajā nokalnītē tiek plānots augļu dārzs, kuru no valdošiem vējiem kociņus pasargās lazdu stādījumi un pie reizes veidojot teritorijas robežu. Šai zonā tiek īstenota arī viena no skolēnu vēlmēm, kas eksotisks - Valrieksts, kas dos paēnu karstajās dienās un gardu našķi rudeņos. Svarīgs uzdevums bija padarīt mājīgāku esošo bērnu laukumu, to atdzīvinot, padarot mājīgāku un interesantāku  bērniem ar dažādu augu palīdzību. Grupējot paredzēt gan ēdamus, gan dekoratīvus, gan krāšņus augus.

            Saimniecības zona sevī ietver visu, kas saistīts ar saimnieciskajām un izglītojošām darbībām. Tajā ietilpst: pētījumu lauciņi, augstā dobe, atslēgdobe, kukaiņu, ķirzaku un ežu mājas, komposta kaudze, ugunskura vieta, pārtikas dārzs, lapene. Šī ir zona kur skolēni varēs līdzdarboties un vērot, kā no sēklām izaug augs, kā attīstās koks, kā nogatavojās augļi, kā izmantot augus, ogas, augļus. Apčubināt katra klase sevis izveidoto un loloto dobi. Novērot augu savstarpējo mijiedarbību. Izprast, kas ir saudzīga saimniekošana, kā arī ļautu izprasts darbu rezultātus un augļus, audzināt darba tikumu, kā arī vērot, kā ar dabu sadzīvo kukaiņi.

              Sajūtu zonā ietilpst sajūtu un skaņu birztala. Sajūtu un skaņu birztalā plānots izveidot ar dabas materiāliem mūzikas instrumentus un šķēršļu ceļu pa koku stumbriem.

            Visā teritorijā tika domāts par zāliena kopšanu, to miksējot ar pļautu un nepļautu zālienu. Vietām ļaujot dabai pašai veidot bioloģiski daudzveidīgu vidi - puķu pļavas.

            Galvenais uzdevums bija panākt, lai tiek apdzīvota un pilnvērtīgi izmantota visa skolas teritorija, iesaistoties skolniekiem ar vecākiem un skolotājiem, tādejādi veidojot stiprākas latviešu ģimenes un to tradīcijas.

Plānu un aprakstu sagatavoja sertificētas permakultūras dizaineres Daira Kiļupe un Guna Zālamane un ainavu arhitekte Baiba Cīrule

bottom of page