top of page

Dzinumu īsināšana

Dzinumu īsināsanu veic ar mērķi panākt zarošanos, kā arī veicināt augšanu.

Visviežāk īsina iepriekšējā gada dzinumu (pieaugumu).

Jo spēcīgāk un vairāk tiek apgriezts (īsināts), jo spēcīgāka augšana tiek panākta. To var izmantot, lai spēcinātu kādu vājāk attīstītu zaru, to apgriežot. Savukārt no spēcīgu dzinumu, spēcīgas (intensīvas) apgriešanas vajadzētu atturēties, jo panāks tikai pretējo – spēcīgu augšanu un dažu spēcīgu stāvu dzinumu veidošanos.

Īsinot zaru, spēcīgāki jaunie dzinumi (zarojums) veidosies tuvāk griezuma vietai. Šo paņēmienu izmanto, lai atjaunotu klājzarus (ražojošos zarus) un ieveidotu tā, lai tie atzarotos pēc iespējas tuvāk stumbram, skeletzaram.

Ja tiek īsināta galotne vadzaram vai skeletzaram, tuvāk griezuma vietai veidosies konkurentzari, visbiežāk ar šauru atzarošanās leņķi un bez valnīša.

 

Pavasarī koku pazeminot, tiek veikta spēcīga apgriešana. Rezultātā tiek panākta vairāku, spēcīgu dzinumu veidošanās. Lai no tā izvairītos kokus pazeminot pavasarī, jaunie izveidojušies dzinumi, kamēr tie vēl nav pārkoksnējušies vasaras sākumā ir jāizlauž. Ja tur vajadzīgs kāds jauns zars, tad atlikušie ir jāizretina. Nevar atstāt visus attēlā redzamos jaunos dzinumus. Šie dzinumi ir tendēti augt spēcīgi. Tie galotnes daļā var veidot sabiezinājumu tādu kā “cepuri”, kas noēnos vainaga zemāko daļu.

bottom of page