top of page

Dārza kopšana

Rindstarpās vēlams regulāri pļauts zālājs, jo tas:

  • palielina trūdvielu saturu augsnē;

  • samazina eroziju nogāzēs;

  • uzlabo darba apstākļus;

  • ļauj precīzāk un laikus veikt pasākumus t.sk. kaitēkļu un slimību ierobežošanai;

  • uzlabo augļu krāsojumu;

  • pagarina augļu uzglabāšanās laiku.

Zālājam jābūt labi koptam un augu sastāvā daudzveidīgam, jo tikai tā var nodrošināt augiem vajadzīgo barības elementu piesaisti, piemēram, ar tauriņziežiem, vai pacelt barības elementus no dziļākiem augsnes slāņiem, kā arī ar to sakņu palīdzību veidot poraināku, mitrumietilpīgāku augsni.

Nopļauto zāles masu nedrīkst izvest no dārza. Pļautais zālājs apdobē kalpo ne tikai kā mulča, bet arī organisks mēslojums, kas var palielināt barības elementu, sevišķi kālija, daudzumu augsnē.

Mitrākās vasarās zālājs pļaujams retāk. Sezonas sākumā var pļaut biežāk, savukārt vasaras otrajā pusē vēlams tam ļaut noziedēt, veidot sēklas.

bottom of page