top of page

Komposta kaste ar lodziņu

        Šī komposta kaste tiks veidota ar lodziņu, caur kuru bērni varēs novērot kompostējamo materiālu sadalīšanās gaitu. Viena komposta kastes siena tiek veidota no dēļiem, starp tiem iestrādājot vertikālu organiskā stikla strēmeli, kuru nosedz ar atveramu gaismu necaurlaidīgu slēģi. Kastes pārējās sienas veidotas no latām.

        Kastei ir divas daļas – pirmajā daļā ar lodziņu tiek sakrauts karstais komposts, otrajā daļā - uzkrāti sadzīvē radušies kompostējamie materiāli. Kraujot karstā komposta kaudzi, tajā no vidus 45 grādu leņķī liek metāla cauruli, kuras gals ir ārā no kaudzes un tiek noslēgts ar avīzes vīkšķi. Tas dod iespēju izmērīt temperatūru kaudzes iekšienē. Vēlamā karstās kompostēšanas temperatūra ir līdz 65°C. Ja temperatūra paaugstinās virs 65°C, tad kaudzi pārkrauj blakus nodalījumā, ārējās kārtas liekot vidū.

 

        Atverot slēģi, bērni varēs novērot kompostējamo materiālu izmaiņas sadalīšanās laikā. Slēģis nepieciešams, lai zemes mikroorganismiem nodrošinātu nepieciešamo tumsu.

bottom of page