top of page

Nepļauts laukums

Dārzam ir nepieciešams siens mulčēšanai. Nopļaujot zāli vasaras beigās, augu sēklas būs izsējušās un būs iespēja savākt vērtīgo mulčas materiālu.

Regulāri pļaujot, t.i., nogriežot auga virszemes daļas, proporcionāli saīsinās arī saknes. Saknes satrūdot zemē, veido kanālu sistēmu, kurā ieplūst gaiss un ūdens.  Regulāri pļaujot, saknes nespēj ataugt sākotnējā apjomā, līdz ar to zemē samazinās kanālu daudzums, izmainās zemes struktūra, tā sablīvējas, samazinās skābekļa un ūdens daudzums. Zālājā parādās sūna., Tā ir pionieraugs, kurš mēģina atjaunot līdzsvaru augsnē.

Esam pieredzējušas, kā četrus gadus regulāri pļaujot pļavā celiņus, tajos parādās sūna. Pārējā pļavas daļa tiek pļauta reizi gadā augustā, un tās augu daudzveidība tikai pieaug.

bottom of page