top of page

Augļu koka pamatelementi

Stumbrs. Augļkopībā ar to saprot koka nezaroto daļu no sakņu kakla līdz vainagam.

Vadzars ir stumbra turpinājums, uz kura izvietojas pamatzari jeb skeletzari un klājzari. Vadzara augšējā daļa ir koka galotne.

Pamatzari jeb skeletzari – slaidajai vārpstai (ābeļu pundurkokiem) tie ir 3–6 apakšējie zari, kuri atzarojas no vadzara apmēram 0,8–1,2 m augstumā.

Ābelēm uz vidēja vai liela auguma potcelmiem, bumbierēm, plūmēm un arī ķiršiem pamatzarus parasti sauc par skeletzariem; tie var būt 3 vai, veidojot ieplakanu vainagu, tikai 2. Pamatzarus jeb skeletzarus jācenšas saglabāt visu koka mūžu.

Klājzari ir 1–5 gadus veci zari, uz kuriem veidojas ziedpumpuri vai augļzariņi.

Klājzari var būt izvietoti gan uz pamatzariem vai skeletzariem, gan arī uz vadzara augšējās daļas. Tie ir regulāri atjaunojami zari, jo lielākajai daļai šķirņu spēcīgākie augļzariņi atrodas uz zara jaunākajiem posmiem.

Sākot ar trīsgadīgo posmu, notiek augļzariņu novecošanās un atmiršana; rezultātā veidojas kaili zaru posmi.

Valnītis ir krunkains mizas audu veidojums zaru žāklē, kas liecina, ka zars un stumbrs vai divi zari labi saauguši, tie neatplīsīs ražas smaguma vai citu faktoru ietekmē. Zaru žākles ar valnīti ir arī izturīgākas salā un pret slimībām.

Zari ar šauru atzarošanās leņķi bez valnīša žāklē ir neizturīgi. Zari no ražas smaguma viegli lūzt, žāklē​ biežāk veidojas sala un slimību bojājumi.

bottom of page